Proces

ETAP I
Na początek istotne jest zapoznanie się z ogólnymi zasadami korzystania z internetu, które będą wam pomocne w dalszej pracy. Naszym celem będzie ukończenie kursu e-learning "Poznaj bezpieczny internet". Kurs możecie zrobić w domu lub szkole. Jest on dostępny na stronie:
http://fdn.pl/kursy/
Podczas rejestracji na platformie e-learning poproście o pomoc nauczyciela bądź rodziców. Na ukończenie kursu macie 7 dni.

ETAP II

  Aby rozpocząć pracę najpierw podzielicie się na grupy 5-6 osobowe i wybierzecie lidera. Będzie on odpowiedzialny za wymianę informacji z pozostałymi grupami i nauczycielem. 
  Nauczyciel przydziela wam zadania:
1. " Puk, puk- kto tam?"- nieznajomi w sieci. 
2. " Strzeżone informacje"- dane osobowe. 
3. "Etykieta-przestrzegaj".
4. " Do kosza"- niechciane i nieodpowiedzialne treści
 Każda grupa wyszukuje informacji na temat przydzielonego jej zadania. 
 Na podstawie wyszukanych informacji i obrazków każda grupa tworzy kodeks. 
Lider każdej grupy prezentuje wykonane prace. Etap II przeznaczony jest na 3 tygodnie.

  Pamiętajcie, że to praca zespołowa. Przeglądajcie zaproponowane źródła, starajcie się wybrać najodpowiedniejsze treści związane z waszym tematem. Organizujcie spotkania, aby wymieniać się dobytymi informacjami i uwagami dotyczącymi projektu. Nie zapomnijcie o uatrakcyjnieniu swojej pracy zdjęciami. Zapoznajcie się również z kryteriami oceny, aby wiedzieć, na co w szczególności zwrócić uwagę.