WebQuest " Z internetem za pan brat"  jest skierowany do uczniów klas III szkoły podstawowej.
  Na realizacje projektu jest przeznaczony miesiąc.
http://www.antywirusowe.net/

                                    autor:
                               Anita Karcz
                  
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.